Naamloos document

Nieuws

Woonsparen

Lonend sparen voor een eigen huis: 0,01% basisrente en 0,20% getrouwheidspremie.

Wat is Woonsparen?

Met Woonsparen sparen jonge mensen tussen 18 en 35 jaar tot maximaal 6.000 EUR per jaar.

Voordelen van woonsparen:

 • Vlotter bouwen aan de eigen financiële inbreng
  Om uw woonproject (kopen, bouwen) te realiseren, is het steeds beter om over een gedeelte eigen kapitaal te beschikken. Met Woonsparen brengt u dat tegen onze beste voorwaarden bijeen.

 • Extra hoge getrouwheidspremie
  Woonsparen dient voor plannen op de iets langere termijn. Daarom geeft Woonsparen voorrang aan een hogere getrouwheidspremie. Die wordt berekend op elke storting die 12 opeenvolgende maanden onafgebroken op de rekening blijft. Ze is gegarandeerd over de verwervingsperiode. De vergoeding bedraagt momenteel: 0,01% basisrente en 0,20% getrouwheidspremie. (uitgedrukt in bruto percentage op jaarbasis).

 • Vrije keuze van het bedrag en de momenten waarop u spaart
  U bepaalt zelf wanneer en hoeveel u spaart. Per kalenderjaar mag u tot maximaal 6.000 EUR aan Woonsparen doen.

 • Ook (groot-)ouders kunnen meesparen
  Woonsparen is voorbehouden voor jonge klanten tussen 18 jaar en 35 jaar. Elke klant kan maar één Woonspaarrekening openen. Ouders of grootouders kunnen uiteraard storten op de Woonspaarrekening van hun (klein)kinderen.