Naamloos document

Disclaimer

Deze website heeft tot doel u, bezoeker, informatie te verstrekken over de diensten die wij, Zakenkantoor M. De Smet & Co N.V., Antoon Catriestraat 10, 9031 Drongen, aanbieden, ondermeer wat betreft onze activiteit van gevolmachtigd agent van Fintro bank en onze werkzaamheden als verzekeringsmakelaar. De inlichtingen op deze website, worden u uitsluitend ter informatie verstrekt en volledig kosteloos toevertrouwd. Geen enkel element op de website bevat het aanbod, noch de daadwerkelijke levering van enige bank-, beleggings- of verzekeringsdienst. Geen enkel fiscaal of juridisch advies, noch enig ander advies van welke aard dan ook wordt bij deze geleverd.

Zakenkantoor M. De Smet & Co N.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld, noch wettelijk, noch contractueel, voor de schade die zou kunnen opgelopen worden ingevolgd het gebruik van de website en/of de inhoud.

Zakenkantoor M. De Smet & Co N.V. levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal Zakenkantoor M. De Smet & Co N.V. de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Zakenkantoor M. De Smet & Co N.V. kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

Deze website richt zich enkel tot Belgische ingezetenen. De website en al zijn gevolgen zijn beheerst door het Belgische recht. Enkel de Belgische rechtsmachten zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil m.b.t. de website, zijn inhoud en zijn gevolgen.

Privacybeleid

Zakenkantoor M. De Smet & Co N.V. hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Door uw persoonsgegevens mee te delen, geeft u Zakenkantoor M. De Smet & Co N.V. de toestemming om ze te mogen opslaan en te verwerken voor intern gebruik.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Zakenkantoor M. De Smet & Co N.V., Antoon Catriestraat 10, 9031 Drongen of via zakenkantoor@de-smet.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden tenzij om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Uw persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk terwijl het opslaan van de gegevens gebeurt in een afgeschermde en beveiligde zone die alleen toegankelijk is voor het managementteam van Zakenkantoor M. De Smet & Co N.V.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Zakenkantoor M. De Smet & Co N.V., Antoon Catriestraat 10, 9031 Drongen, via zakenkantoor@de-smet.be of via het contactformulier op de website, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.